Starta din resa
search-22
Close Icon (1)

Blogg.

Visa mig:ALLT Arrow (1)

HubSpot -Total guide do's and don'ts

Många företag idag köper ett system istället för att köpa ett utfall. Men det finns sällan en sådan quick-fix om man faktiskt vill lyckas med de stora affärerna. Det finns ett hav av olika CRM-system och hur ska man lyckas vä...

Josephine Johnsson

  • 27 maj 2022
  • 4 min läsning

Samarbete mellan sälj och marknad ökar din omsättning

Tror du att ditt sälj- och marknadsteam kan jobba bättre tillsammans?  Fortsätt läsa för att få en komplett guide till hur även ditt företag kan få omsättningen att öka genom ett tätare samarbete där sälj och marknad drar nytta av varandras styrkor. 

Oliver Lopez

Många av de företag vi har träffat skulle utan större problem kunna öka sin omsättning om marknad och sälj samarbetade bättre. 

Företag där sälj och marknad jobbar tätt ihop ökar sin omsättning eftersom de skapar fler kvalificerade leads, ökar stängningsfrekvensen av dessa leads, och minskar tiden de spenderar på varje säljprocess.

Men hos de flesta företag jobbar sälj och marknad som separata team. Resultatet blir ett stort resursslöseri på grund av att leads inte följs upp på ett bra sätt och onödigt manuellt arbete i säljprocessen som tar lång tid och leder till att man hinner med färre affärer.

Det är tre saker som oftast står i vägen för att skapa ett tätare samarbete:

  • Delad vision och målbild kring hur en sådan organisation bör se ut och fungera
  • Exekvera den delade målbilden eftersom erfarenhet av att ha integrerad sälj och marknad saknas
  • Resursbrist på grund av att det dagliga jobbet har prioritet och kommer i vägen för ett mer långsiktigt utvecklingsprojekt

Structsales Sales Enablement Model för sälj- och marknadsintegrering beskriver i detalj hur en integrerad sälj- och marknadsorganisation ser ut och fungerar. Den beskriver både rollerna och processerna. Den är baserad på vår personliga erfarenhet och väl beprövade industristandarder. Vi har implementerat dess olika delar hos flera organisationer med fantastiska resultat. Sales Enablementmodellen är vår utgångspunkt när vi hjälper företag effektivisera sina säljprocesser. Här kan du läsa mer om arbete vi utfört tillsammans med våra kunder

Unified-business-model-The-complete-model-1024x604

I den här serien som består av 10 bloggposter kommer vi att dela den med dig så att även du kan dra nytta av fördelarna den medför:

 

1: Varför ett tätare samarbete mellan marknad och sälj ökar er försäljning

Varför du behöver ett tätare samarbete mellan sälj och marknad och en introduktion till Unified Business Model som visar dig hur du kan skapa ett sådant samarbete.

 

2: Unified business model: Den kompletta modellen för sälj- och marknadsintegrering

En komplett guide som visar hur sälj och marknad kan jobba tätare tillsammans. Använd den och nå extraordinära resultat.

 

3: Hur en tätt samarbetande sälj- och marknadsorganisation ser ut

Hur en tätt integrerad sälj- och marknadsorganisation ser ut. Vilka roller som finns, och rollernas olika ansvarsområden.

 

4: Susa förbi konkurrenterna genom att integrera era sälj- och marknadsprocesser

Hur en tätt integrerad sälj- och marknadsorganisation fungerar. Vi förklarar alla processer och ger dig en helhetsbild du kan börja använda idag.

 

5: Strukturerad outboundförsäljning som fungerar

Hur du kan skapa en proaktiv outbound-försäljning som låter dig ta dig in i vilken marknad som helst. En steg-för-steg guide med exempel.

 

6: Inboundförsäljning: Hur marknadsförare kan sälja

Vad skulle du säga om vi visade dig hur du kan få ännu fler av de leads du producerar att bli affär? En guide som visar dig hur du kan få säljarna att förvalta dina leads bättre.

 

7: Tre sätt att använda lead nurturing för att konvertera dina leads till köpare

Hur man skapar en lead nurturing-maskin som förvandlar kalla leads till köpare.

 

8: 8,5 KPI:er inom sälj och marknad som ger dig förutsägbarhet och tillväxt

En lista på alla KPI:er du behöver mäta för att öka din kontrollen och förutsägbarhet över försäljningen och skapa större tillväxt.

 

9: Tre sätt att misslyckas med att integrera sälj och marknad

De tre vanligaste misstagen vi stöter på när vi jobbar med organisationer som försöker skapa ett tätare samarbete mellan sälj och marknad. Så att du kan undvika dem.

 

10: Använd konsulter och undvik ett misslyckat sälj- och marknadsinitiativ

I vilka situationer du bör anlita konsulter som komplement till dina interna resurser, och vad du kan lära dig av konsulterna som inte dina interna anställda kan ge dig.

 

Vi hoppas att du får nytta av dessa bloggposter! Kommentera nedan på vilka delar som är mest applicerbara på dig och dina egna erfarenheter av att skapa ett tätare samarbete mellan sälj och marknad!

 

Kontakta oss

Oliver Lopez

Mest läst