BOKA HUBSPOTDEMO
struct search
Close Icon (1)

Blogg.

Visa mig:ALLT Arrow (1)

Varför du ska ha en chatbot!

Fundera på hur du kommunicerar med familj och vänner. Med samma lättsamma språk ska du prata med dina kunder och potentiella kunder online. Vi är vana att bli behandlade som en individ och inte en massa. Bygg en chatbot som v...

Emelie Svedberg

  • 26 feb 2020
  • 6 min läsning

Använd konsulter och undvik ett misslyckat sälj- och marknadsinitiativ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eu orci in est laoreet pharetra. Vestibulum vel nisl lorem. Donec pharetra, dui non iaculis rhoncus, lacus mauris condimentum velit, ignissim.

Yusuf Hasanogullari

Har du någonsin varit orolig för att ditt integrationsprojekt av sälj och marknad inte ska leda till resultat?

Att månader eller år av svett och tårar inte ska leda till någonting du kan visa upp?

Den här tanken driver många av de sälj- och marknadschefer vi träffar till att jobba hemifrån på kvällarna och inte helt kunna slappna av på helgerna.

Idag ska vi berätta hur du kan undvika några av de vanligaste riskerna genom att använda dig av sälj- och marknadskonsulter.

Tre orsaker till varför ditt sälj- och marknadsinitiativ kan misslyckas

I förra bloggposten skrev vi om de tre vanligaste orsakerna till att projekt som ämnar att integrera marknad och sälj misslyckas:

Strategiskt misslyckande: Man tror att man har skapat en gemensam målbild, men alla springer i olika håll och resultatet blir inte vad någon hade förväntat sig.

Exekutivt misslyckande: Brist på erfarenhet av tidigare liknande integrationer gör att man måste iterera och testa, vilket leder till misstag som gör att projektet aldrig kommer i mål.

Resursmässigt misslyckande: Man precis vad som behöver göras men alla dagliga måsten från ens vanliga jobb gör att du lämnar jobbet varje dag frustrerad över att du inte kom framåt idag heller.

Vilka av dessa orsaker är mest i vägen för att ditt projekt ska lyckas?

På vilket sätt kan konsulter inom sälj och marknadsföring göra mest nytta?

Har du någonsin undrat över varför konsulter över huvud taget existerar? Är det inte bättre och billigare att bara anställa de resurser man behöver?

Det är inte alltid det smartaste sättet att lösa problemen på. Interna resurser (anställda) och externa resurser (konsulter) har väldigt olika syften:

  • Interna resurser bör främst användas för att sköta existerande processer och ta beslut om vilka processer som behöver ändras
  • Externa resurser bör främst användas för att sätta upp nya processer genom temporära och väldefinierade projekt

Att integrera sälj och marknad är något som kan ha stora konsekvenser för din organisation i många år framöver. Nedan kommer vi att förklara hur extern hjälp kan hjälpa dig att undvika de vanligaste misstagen.

Hur sälj- och marknadsföringskonsulter kan hjälpa dig att undvika de vanligaste misstagen

Eftersom konsekvenserna av att integrera sälj och marknad kommer att följa med dig i flera år är det värt att planera en sådan förändring väl.

Konsulter är ofta specialister på olika typer av förändringar. Hitta de rätta konsulterna för ditt projekt: någon som har specialiserat sig på att integrera sälj och marknad. Om de är specialister på området har de troligen utvecklat modeller, exempel och standarder kring den förändring du försöker göra och de resultat du försöker uppnå.

Genom att låta dina anställda (som är experter på hur din organisation fungerar) jobba sida vid sida med sådana konsulter (som är experter på den förändring du försöker åstadkomma) kan du anpassa och tillämpa väl beprövade metoder i din organisation. Det här löser den strategiska risken och den exekutiva risken vi nämnde ovan.

Och med hjälp av de extra resurserna som konsulterna innebär kringår du den resursmässiga risken.

Nedan är en sammanfattning:

  Interna resurser (anställda) Externa resurser (konsulter)
Syfte Sköta existerande processer och besluta om vilka processer som bör förändras Implementera nya processer
Nyckelkunskap Hur din organisation fungerar och vad den behöver Industristandarder kring den förändring du vill åstadkomma
Bot mot strategiskt misslyckande Anpassa målbild till din organisation Skapa målbild baserat på industristandarder
Bot mot exekutivt misslyckande Anpassa implementationsplaner till din organisation Skapa implementationsplaner baserat på industristandarder
Bot mot resursmässigt misslyckande Migrera existerande processer enligt pågående förändring Ta in resurser för att skapa nya processer

Vi har visat hur du kan eliminera de största riskerna mot att integrera sälj och marknad genom att ta hjälp av konsulter.

Detta avslutar vår serie på 10 bloggposter om integrering av sälj och marknad.

I nästa bloggpost ska vi summera och länka till alla delar i serien så att du kan hitta tillbaka till det som är viktigast för dig. Läs sammanfattningen här: Komplett guide till hur sälj och marknad kan integreras.

Hur sälj och marknad kan jobba bättre tillsammans

Mest läst